STYRELSE

Hur ser vår förening ut?

HiSUS och UHiS är lokalföreningarna i Stockholm. Båda styrs av stadgar (regler) som föreningarna själva gjort och som kommer från Riksorganisationen Unga Hörselskadade.

Våra medlemmar är grunden för föreningarna. Att ha verksamhet som är för våra medlemmar är viktigt. HiSUS och UHiS har ett tätt samarbete med varandra och har ett gemensamt kansli i Stockholm som driver det dagliga arbetet och som med hjälp av medlemmar planerar olika aktiviteter.

Styrelsen

Nedan kan du se vilka som sitter i HiSUS och UHiS styrelse, samt vilka befattningar dem har. 

Natalie Axelsson

Natalie Axelsson

Ordförande i HiSUS & UHiS styrelse

Vill du kontakta Natalie? Maila här.

Sven Segerlund

Sven Segerlund

Vice ordförande i HiSUS & UHiS styrelse

Vill du kontakta Sven? Maila här.

Ella Telning

Ella Telning

Ekonomiskt ansvarig i HiSUS & UHiS styrelse

Vill du kontakta Ella? Maila här

Edvin Lidén

Edvin Lidén

Ledamot i HiSUS & UHiS styrelse

Vill du kontakta Edvin? Maila här.