STYRELSE

Hur ser vår förening ut?

HiSUS och UHiS är lokalföreningarna i Stockholm. Båda styrs av stadgar (regler) som föreningarna själva gjort och som kommer från Riksorganisationen Unga Hörselskadade.

Våra medlemmar är grunden för föreningarna. Att ha verksamhet som är för våra medlemmar är viktigt. HiSUS och UHiS har ett tätt samarbete med varandra och har ett gemensamt kansli i Stockholm som driver det dagliga arbetet och som med hjälp av medlemmar planerar olika aktiviteter.

Styrelsen

Nedan kan du se vilka som sitter i HiSUS och UHiS styrelse, samt vilka befattningar dem har. 

Edvin Lidén

Edvin Lidén

Ordförande HiSUS & UHiS styrelse

Vill du kontakta Edvin? Maila här.

Natalie Axelsson

Natalie Axelsson

Vice ordförande i HiSUS & UHiS styrelse

Vill du kontakta Natalie? Maila här.

Ella Telning

Ella Telning

Ekonomiskt ansvarig i HiSUS & UHiS styrelse

Vill du kontakta Ella? Maila här

Ellen Widén

Ellen Widén

Ledamot

Madeleine Nilsson

Madeleine Nilsson

Ledamot

Max Larsson

Max Larsson

Ledamot

Sven Segerlund

Sven Segerlund

Ledamot

Emelie Granbom

Emelie Granbom

Ledamot