Unga Hörselskaddade (UH) har två lokalavdelningar i Stockholm. UHiS  och HiSUS är två lokalavdelningar bland andra inom UH.

Båda våra föreningar arbetar mycket tätt ihop för att göra det lättare för barn och ungdomar med hörselnedsättning bosatta i Stockholm och på Gotland. Vi jobbar så tät ihop att det i praktiken inte märks att det är två separata föreningar.

Vi skapar mötesplatser, arrangerar riktade aktiviteter och driver intressepolitiska frågor.  På så sätt tror vi att vi kan göra vardagen enklare och roligare för hörselskadade inom vårt upptagningsområde.

HiSUS står för Unga Hörselskadade i Stockholms Stad
UHiS står för Unga Hörselskadade Stockholm och Gotland.

Vi finns för dig..

som är mellan 0-30 år och har en hörselskada. Det kan vara personer med en hörselnedsättning (lätt till grav), som använder CI, hörapparat eller implantat, har ensidig dövhet, tinnitus, Meniéres sjukdom eller någon av alla de andra varianter som finns. Vissa av oss är helt eller delvis teckenspråkiga, andra använder inte teckenspråk alls. De flesta av oss använder hjälpmedel som hörapparat eller slinga för att uppnå en så bra kommunikation som möjligt. Alla våra aktiviteter är tillgängliga på våra villkor. 

In English

HiSUS is a local organisation based in Stockholm and Gotland, HiSUS is a part of the Swedish Association of Hard of Hearing Young People Sweden, Unga Hörselskadade (UH). This organisation is for young people with a hearing disability. HiSUS works for a better environment for children and youths living in Stockholm and Gotland with a hearing disability. We are doing this through the creation of meeting points, arranging activities and driving political issues.

We also have a youth centre at Lidnersgatan 10 in Kungsholmen in Stockholm, where everyone is welcome.