KANSLIET

Om du inte vet vem du ska mejla till kan du mejla hisuskansli@uh.se

Agnes Frodell - Adminstratör UHiS

Vill du kontakta Agnes?
Maila här

Matilda Granelli Carlborg Verksamhetsansvarig HiSUS

Vill du kontakta Matilda?
Maila här

Besöka kansliet
Malmgårdsvägen 63a
116 38 Stockholm

Telefonummer
079 318 10 77

Posta till kansliet
Malmgårdsvägen 63a
116 38 Stockholm